Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Inrikes

Enligt regeringens lagrådsremiss ska kommunala bostadsbolag drivas enligt affärsmässiga principer med krav på avkastning. Samtidigt ska allmännyttans hyresnormerande roll slopas och ersättas av en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror.

Förslagen är resultatet av en process som inleddes 2005 då Fastighetsägarna anmälde de kommunala bostadsbolagen till EU-kommissionen. Enligt anmälan utgjorde allmännyttans självkostnadsprincip ett otillåtet statsstöd som snedvred konkurrensen på bostadsmarknaden.

Och Fastighetsägarna fick gehör. Först hos kommissionen, därefter hos regeringen.

– Att den hyresnormerande roll som de kommunala bolagen har haft försvinner är bra, likaså att dessa bolag nu måste drivas på affärsmässiga principer. Här har vår EU-anmälan spelat en stor roll för regeringens överväganden, säger organisationens vd Reinhold Lennebo i en kommentar.

Regeringens förslag har tagits fram i samråd med hyresmarknadens parter, och om man ska tro Hyresgästföreningen har landets hyresgäster all anledning att vara nöjda.

– Förslaget säkerställer den svenska modellen och skapar förutsättningar för långsiktiga och stabila villkor. Denna långsiktighet innebär också en bibehållen trygghet för hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman i ett uttalande.

Men samtidigt konstaterar regeringen själv i lagrådsremissen att hyreshöjningar – särskilt i så kallade attraktiva områden – är att vänta, och föreslår därför skyddsregler som ska förhindra ”att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag”.

Margareta Friman-Scharin, ordförande i Nätverket för hyresgästernas boende-trygghet, menar att förslaget öppnar för högre hyror.

– Ja absolut, det är därför man har infört den här skyddsregeln, för att man är medveten om att man kommer att få kraftiga hyreshöjningar. Skyddsregel är egentligen lite fel att säga, för den skyddar inte mot marknadshyror utan skjuter upp dem lite grann. Det är ingen skyddsregel utan en upptrappningsregel, man vill inte ha alla flyttlass på samma gång.

Hon är också skarpt kritisk till Hyresgästföreningens agerande.

– När vi får en förhandlad hyra klarar sig Hyresgästföreningen för de får ha kvar alla sina intäkter och behålla förhandlingsrollen. Att hyrorna sedan blir nästan lika höga som marknadshyror struntar de i. För att inte visa att de kapitulerat lägger de ut en massa dimridåer och kallar det en seger, men det är väldigt genomskinligt.

Fria Tidningen