Kollektiv kolonilott för folket och klimatet

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Landskapsarkitektstudenten Marina Queiroz och civilingenjören Ylva Andersson vill bidra till lösningen på klimatproblemen genom att uppmana medborgarna att äta och odla ekologiska grönsaker. Under projektnamnet Folkets matpark satsar de på en stor ideell och kollektiv odlingsareal i Gottsunda.

Inrikes

På ett område som kommunen upplåtit i Gottsunda har Marina Queiroz och Ylva Andersson plöjt upp 6000 kvadratmeter odlingsmark. Syftet är att engagera lokalbefolkning, skolor och föreningar att komma och hjälpa till att driva en stor ekologisk, kollektiv kolonilott. Det för att visa hur viktigt det är med närodlade och miljövänliga livsmedel.
– Det finns också många poänger med att odla gemensamt, man kan turas om att sköta och hjälpa till. Men det är också många sociala vinster i att göra saker tillsammans, säger Marina Queiroz.

Odlingsarealen har förlagts till den vallgrav som går som en gränslinje mellan höghusområdet i Gottsunda och villaområdet i Sunnersta, och på så vis sammanbinder den enorma kolonilotten de båda områdena.

Inspirationen till projektet har hämtats från stadsodlingsprojekt både i Sverige och utomlands, till exempel från Stadsjord i Göteborg. Marina Queiroz hoppas på att Folkets matpark, som kommer att drivas som en ideell förening, ska kunna växa till något ännu större. Just nu pågår arbetet för fullt med att knyta kontakter och söka sponsorer.

Till en början är tanken att de i samarbete med Studiefrämjandet ska hålla en studiecirkel om grönsaksodling med start i mars. Vid samma tid ska också medborgarträdgården kunna tas i bruk för att fira vårens ankomst med den kurdiska och persiska nyårshögtiden newroz/nouruz. Där hoppas de båda initiativtagarna på att få med sig stadens invandrarföreningar som samarrangörer.
– Jag tror att vi kommer att få se mycket mer av stadsodling på många håll framöver. Intresset ökar och även kommunerna börjar vakna. Det här är också en möjlighet att knyta lokala bönder till projektet för att få ut bra, närodlad och ekologisk mat till bland annat skolor och äldreomsorg, säger Marina Queiroz.

Uppsala Fria