Mattias Bjärnemalm piratpartist och Uppsalabo som anställts som kanslichef av tillträdande EU-parla

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Mattias Bjärnemalm piratpartist och Uppsalabo som anställts som kanslichef av tillträdande EU-parlamentarikern Amelia Andersdotter.

Inrikes

Vad kommer du att göra som kanslichef?

– Främst kommer jag att ansvara för kansliet, mediakontakter och arbetsledning av de andra på kansliet. Förmodligen kommer det att vara tre personer som arbetar åt Amelia nere i Bryssel.

Vad känner du själv att du kommer att bidra med?

– Jag kommer främst finnas som stöd för Amelia och sköta praktiska organisationssaker så att hon kan lägga all energi på politiken.

Du har tidigare varit förbundssekreterare i Ung pirat, varför har du valt att engagera dig politiskt?

– Det började innan partiet bildades med den förändringen i upphovsrätten som skedde 2005 eftersom den berörde mig personligen. Politisk intresserad har jag alltid varit och bland annat läst statsvetenskap, men när jag insåg att det här handlade om frågor som var viktiga för många unga kändes det naturligt att engagera sig.

På vilket sätt berördes du av den förändrade upphovsrätten?

– Förändringen gjorde att det inte längre var tillåtet att kopiera texter för eget bruk. Tidigare kunde man kopiera kurslitteraturen och sedan använda kopiorna i sin utbildning, och det blev olagligt 2005. Det var en konkret förändring. Jag funderade på varför det skett, och om man började nysta i det här såg man vilka ekonomiska intressen det var som drev detta i strid mot allmänhetens intressen. Och det fanns ingen organiserad motkraft.

Vilka frågor ser du som mest angelägna att arbeta med under parlamentets kommande mandatperiod?

– Det är upp till vad Amelia vill driva, men jag skulle säga att få bukt med problemet att vi i västvärlden använder patent som ett handelshinder. Att vi genom bilaterala avtal tvingar på utvecklingsländerna hårdare upphovsrättslagar än vad internationella avtal kräver. Sedan tror jag det är viktigt att arbeta för att de undantag som finns kvar i upphovsrätten inte täpps igen.

Uppsala Fria