Enkät: Vad tror du om en gemensam dagstidning för vänstern?

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Vad tror du om en gemensam dagstidning för vänstern? Och med tanke på utvecklingen i USA, där hälften av kulturjournalisterna har fått sluta, skulle en sådan tidning kunna vara en räddning för kulturjournalistiken, om – eller snarare när – motsvarande händer här?

Fördjupning

Josephine Askegård, kulturredaktör Arbetaren:
– Jag tycker en ganska bred vänsterdagstidning vore precis vad vi behöver. För att vara meningsfull måste den stå på en grund av feminism, antirasism och med tydligt klassperspektiv. Kulturen tillhör det allra viktigaste. Och en ambitiös journalistisk kvalitet. Yttrande- och tryckfriheten bör vara i ständigt fokus.


Johan Ehrenberg, utgivare ETC:
– Problemet med dagstidning i Sverige är att det är mycket svårt att finansiera även om du slår ihop flera vänstergruppers blad och har stöd från facken och (S). Orsaken är att radikala tidningar aldrig får annonser och annonser är det som finansierar dagstidningar. Därför jobbar vi mer på att skapa lokala veckotidningar som kan samarbeta i ett nätverk, än en enda stor.


Jacqueline Forzelius, medredaktör Yelah.net:
– Det skulle vara ett intressant steg att försöka gå ihop för att göra en dagstidning. Eftersom vi vänsterskribenter är relativt få, jämfört med vanlig media, så skulle en sammanslagning kunna innebära mindre dubbelarbete. Istället skulle man kanske kunna skapa en mer heltäckande vänstertidning. Å andra sidan skulle vissa artiklar med mindre målgrupp som nu har ett forum på till exempel yelah.net kanske falla bort i en sådan sammanslagning, vilket skulle vara lite synd.

Fria Tidningen