Slutspel stundar för telekompaketet

Publicerad:   •  Uppdaterad:

På tisdag möts Europaparlamentet och ministerrådet i förlikningsförhandlingar om det omstridda telekompaketet. Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson befarar tuffa förhandlingar men tänker ”inte backa en millimeter”.

Inrikes

 

 

När EU-parlamentet i maj för andra gången röstade om det omstridda telekompaketet valde de liberala och socialdemokratiska partigrupperna i sista stund att stödja ändringsförslag 138. Därmed tog parlamentet, i strid mot förslaget från ministerrådets, tydligt ställning för att ingen ska kunna stängas av från internet utan föregående rättslig prövning.

Nu väntar förlikningsförhandlingar mellan rådet och parlamentet. Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson, en av 27 ledamöter i parlamentets förhandlingsdelegation, är inte beredd att kompromissa.

– Jag är säker på att den största striden kommer stå om 138:an men jag tycker att parlamentets förlikningskommitté ska vara beredda att driva igenom det här så som det såg ut efter omröstningen. Vi har ingen anledning att ge upp parlamentets syn i något avseende.

Samtidigt befarar hon att formuleringar till stöd för friheten på internet kan komma att försvagas i förhandlingarna med rådet.

– Risken finns ju eftersom det är en förlikning, det kan man inte blunda för. Men jag känner hela tiden att jag inte tänker backa en millimeter, nu är det förhandling och vi ska garantera de medborgerliga fri- och rättigheterna och yttrandefriheten.

 

Ett frågetecken inför förhandlingarna är hur enat parlamentet står. Den konservativa partigruppen, den enda som inte stödde ändringsförslag 138, har ännu inte deklarerat hur den kommer att agera.

Ett annat frågetecken är vilka delar av telekompaketet som ska behandlas. Ministerrådets uppfattning är att förhandlingarna ska begränsas till att bara gälla ändringsförslag 138. Piratpartiets Christian Engström, som förhandlar för den gröna gruppen, håller inte med och hoppas kunna förbättra hela paketet.

– Den första stora striden handlar om vad den första stora striden ska stå om. Ministerrådet vill bara prata om 138:an, men debatten har gått vidare och fler har fått upp ögonen för att detta rör centrala frågor om nätneutralitet och integritet. Om det nu ska vara en tredjebehandling säger reglerna att allting ingår som grundmaterial.

Inget slutdatum har satts för förhandlingarna, men enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) är ambitionen är att nå en förlikning innan Sveriges ordförandeskap är till ända.

Fakta: 

Telekompaketet:

• Är ett försök att införa gemensamma regler för unionens telekommarknad. Paketet berör såväl tekniska som juridiska och ekonomiska frågor.

• Stora delar av paketet betraktas som okontroversiellt, men ministerrådets förslag om att användare som misstänks för upphovsrättsbrott ska kunna stängas av från internet har mött hård kritik.

• Innebörden av ändringsförslag 138, som nu blir föremål för förlikningsförhandlingar, är just att en avstängning måste föregås av rättslig prövning.

Fria Tidningen