Gatumusikanter förbjuds i innerstan

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Den 1 juli infördes restriktioner mot gatumusik i Göteborgs centrala delar. Initiativtagaren Företagarföreningen Avenyn mottar applåder från butiksanställda, medan gatumusiker menar att reglerna fråntar dem möjligheten att uttrycka sig samtidigt som det skapas en tråkigare stadsbild. ”Det känns inte speciellt uppmuntrande att musicera på gatan längre”, säger Caroline Blomqvist.

Kultur

Hilda Ekstedt, saxofonist, spelar tight musikalisk folkjazz tillsammans med gitarristen Caroline Blomqvist när GFT träffar dem på Kungsgatan. En del människor tittat uppskattande åt deras håll, medan andra går förbi utan att bry sig nämnvärt. Två kvinnor i 30-årsåldern ställer sig och diggar med, ätandes varsin glass. Påståendet att Göteborg skulle vara en tuff stad mot gatumusiker känns avlägset, trots att nya restriktioner nu ska vidtas.

Efter klagomål från bland annat Företagarföreningen Avenyn, förbjuder kommunen gatumusiker att spela mellan klockan 11 och 15. Anledningen till reglerna är att en del butiksanställda upplever gatumusiker som störande. Stadsdelarna som berörs är bland annat Kungsportsavenyn, Götaplatsens tvärgator och stadsdelar inom Vallgraven. Undantag kan ske om musiker får polistillstånd.

– Det känns inte speciellt uppmuntrande att musicera på gatan längre, med de här nya reglerna. Man vill ju inte bli till ett problem, säger Caroline Blomqvist vars gatumusicerande i sommar blivit hennes inkomstkälla, och berättar vidare att tanken var att pengarna som hon och Hilda Ekstedt fick in skulle gå till en resa till Prag, men målet känns nu svårare att uppnå.

Madeleine Wahlberg, centrumledare på Företagarföreningen Avenyn berättar att föreningen tillsammans med polis, och miljöförvaltningen diskuterade hur man kunde lösa situationen med irriterade butiksanställda. Klagomål över musiker som spelat samma låt om och om igen utanför butiksingången hade även inkommit till polisen och miljöförvaltningen. Auditions var ett alternativ som snart fick nedslag då detta ansågs alltför tidskrävande. Istället blev det en ny lag.

– Det är tråkigt att man måste ha regler som delvis straffar de andra gatumusikerna, men samtidigt är det här är inget totalförbud, säger Madeleine Wahlberg.

Men enligt Matz Franzén, professor i urban sociologi kan restriktionerna ses som en maktfråga där företag och butikers intressen får företräde i centrala stan.

– Det finns inte så mycket resurser från den offentliga sidan till att utveckla staden. Det här leder till att kommunpolitiker har en lyhördhet för företagens vilja. I det här fallet inskränker man användningen av det offentliga rummet.

Mats Franzén är även skeptisk till att paragrafen har hamnat under ”lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs kommun”.

– Hur kan det miljöfarliga upphöra just klockan 15? Det för handeln störande kan kanske det, men miljöfaror är inte knutna till sociala vanor på det sätt som här antyds.

Fakta: 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att det från och med 1 juli är förbjudet att spela och sjunga på vissa gator mellan klockan 11-15.

Den nya bestämmelsen införs i "Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs kommun".

Polisen kan ingripa mot gatumusikanter utan tillstånd. Den som bryter mot regeln kan dömas till böter.

Göteborgs Fria