Lågkonjunkturen ger räntefria Jak-banken fler medlemmar

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Finanskrisen innebär ”högkonjunktur” för räntefria Jak medlemsbank. Fler människor än någonsin söker sig till banken för att spara tryggt och långsiktigt, berättar ordförande Karin-Malin Ekström.

Ekonomi

Bankhandläggarna på Jaks huvudkontor i Skövde har bråda dagar. Räntesvängningarna och det minskade förtroendet för bankerna har medfört att allt fler blivit nyfikna på den kooperativa banken.

– Människor känner sig otrygga efter finanskrisen och tittar efter säkrare alternativ där man kan spara eller betala av sina lån utan att behöva oroa sig för räntan, säger Karin-Malin Ekström, ordförande för Jak medlemsbank.

Jak, jord, arbete och kapital, har sett ett ökatmedlemsantal med tio procent per år de senaste åtta åren och banken har nu över 36 000 medlemmar. Idén med bankens räntefria spar- och lånesystem är att man inte ska behöva betala tillbaka mer än det belopp man lånat. Bankens ideologi bygger på att ingen ska tjäna pengar på passivt ägande.

– Det är etiskt fel att tjäna pengar bara för att man har en massa pengar. Räntan skapar förmögenhetsklyftor och hjulet hålls igång eftersom nio av tio lånar mer pengar än de sparar under sin livstid. Det är fel att den rikaste tiondelen ska tjäna på alla andra, säger Karin-Malin Ekström.

Men hon vill även lyfta fram andra biverkningar med ränta.

– Problemet är att den driver på tillväxtekonomin och när ränta läggs på ränta i flera led blir det till slut ohållbart. Olje-, mat- och finanskrisen är alla sjukdomssymptom på att det ekonomiska systemet inte är hållbart och att vi lever långt över våra tillgångar, säger hon.

Kritik som riktas mot räntefria spar- och lånesystem är att räntan fungerar som drivkraft för samhällsekonomin eftersom investeringar och konsumtion blir en naturlig följd av den. Något som borde vara speciellt viktigt i en lågkonjunktur för att sparka igång sysselsättningen. Men Karin-Malin Ekström håller inte med.

– Om vi hade konsumerat efter våra behov hade vi inte behövt vara rädda för nolltillväxt. Våra konsumtionsmönster behöver stoppas upp, det är inte rimligt att vi utnyttjar miljön och fattiga delar av världen för att vi är sugna på en 42-tums-tv, säger hon.

Jak medlemsbank drivs av medlemmarna och är därför ekonomiskt oberoende. Bankens verksamhet bygger på att medlemmarna sparar och lånar av varandra. Det krävs att den som tar lån sparar en summa varje månad.

– Om man är förutseende sparar man pengar hos oss innan man tar ett lån, annars måste man spara lika mycket som man amorterar varje månad. Maxgränsen för ett lån är då 250 000 kronor. Men de som sparat hos oss tidigare kan ansöka om mer, förra året lånade vi ut pengar till husköp, säger Karin-Malin Ekström.

De administrativa kostnaderna för bland annat kontorshyra och löner täcks av medlemmarnas låneavgifter som betalas en gång per år. Resten av den eventuella vinsten investeras i verksamheten. Eftersom föreningen inte drivs med vinstintresse berättar Karin-Malin Ekström att banken har råd med att visa större hänsyn och öppenhet mot låntagare än traditionella banker.

– Studenter och jämtlänningar ska också kunna ta lån om de kan visa upp en bra lånekalkyl med bra säkerhet. Folk som tjänar mindre och bor i glesbygden är inte intressanta för banker eftersom värdet på tillgångar sällan stiger i avfolkningsbygder, det är alltid roligare att investera i en stockholmare, säger hon.

Flest medlemmar finns i storstäderna, men sätter man medlemsantalet i relation till invånare är Orsa i Dalarna den allra Jak-tätaste orten. På senare år har medlemsbanken moderniserats med internet- och telefonbank. Men om medlemmarna vill lämna sina traditionella banker och göra alla ärenden hos Jak krävs det ytterligare en investering.

– Från och med i vår kommer man att kunna betala räkningarna via sitt bankkonto, men det dröjer nog ett tag till innan vi kan börja med bankkort. Det är fortfarande en kostnad vi inte har råd med, säger Karin-Malin Ekström.

Fakta: 

Jak medlemsbank är en kooperativ bank, en ekonomisk förening. Föreningen bildades 1965 och hämtade sina idéer från en liknande rörelse i Danmark. Föreningens ändamål är att sprida kännedom om räntans skadeverkningar på samhället och att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering. Allmänhetens intresse för Jak ökade kraftigt under finanskrisen i början av 1990-talet och under loppet av några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen.

Källa: Jak

Fria.Nu