Folkpartiet vill regnbågsmärka vården

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Att homo- och bisexuella samt transpersoner diskrimineras inom vården vill folkpartiet sätta stopp för. Man föreslår att hbt-kompetensen höjs hos alla vårdgivare och att vissa mottagningar hbt-certifieras. Dessutom vill man starta en våldtäktsmottagning för män.

Inrikes

Vården är inte jämlik, fastslår folkpartiet i Stockholms läns landsting i den nya motionen Regnbågsmärk vården. Man menar att homo- och bisexuella samt transpersoner ofta möts av oförståelse och brist på kunskap när de söker vård.
Detta leder ofta till att hbt-personer drar sig i det längsta för att söka för olika krämpor. Det leder till att deras symptom förvärras och att behandlingen försvåras.
Eftersom det är fastslaget att landstinget ska bemöta alla likvärdigt och med respekt, kräver folkpartiet att hbt-kompetensen i hela hälso- och sjukvården ska höjas. Det gäller framför allt i öppenvården hos husläkarteamen. 

– Det ska ske genom utbildningar. Landstinget kan ställa sådana krav när vårdavtal ska upprättas med vårdinrättningar. I dag är sådan utbildning frivillig, säger Birgitta Rydberg (fp), oppositionslandstingsråd och gruppledare.

Dessutom vill man regnbågsmärka särskilt hbt-vänliga mottagningar med extra höga krav på kompetens och bemötande. Det kan vara vanliga vårdcentraler och husläkarmottagningar. Målet är att det ska finnas minst en hbt-certifierad öppenvårdsmottagning per sjukvårdsberedningsområde.

Man konstaterar också att de särskilda vårdinrättningar som finns för hbt-personer inte är jämställda. Visserligen finns en hälsomottagning med särskild inriktning på lesbiska på Södersjukhuset, men där är kapaciteten betydligt mindre än motsvarande mottagningar för män, och väntetiderna är långa. Därför kräver folkpartiet att den lesbiska hälsomottagningen ska utökas och att man ska utreda om man även ska öppna filialmottagningar.

De transsexuella har ingen särskild hälsomottagning alls förutom mottagningen för könsbytesutredningar på Huddinge sjukhus där man även erbjuder psykosocial hjälp.
Därför vill man kartlägga de transsexuellas situation i vården och utveckla mottagningen på Huddinge sjukhus för att möta deras behov.
Kvinnor som blir våldtagna kan få hjälp på Södersjukhuset på en speciell avdelning. Dit är även män som identifierar sig som kvinnor välkomna, något som Stockholms Fria Tidning tidigare berättat om.

Men homo- och bisexuella män har ingen liknande mottagning. Istället möts de män som utsätts för våld och övergrepp av sin partner av oförstående attityder inom vården, varför mörkertalet för våldtagna män är stort. Därför vill folkpartiet se till att en mottagning för våldtagna män upprättas. 

– Kanske kan Venhälsan på Södersjukhuset utökas till att även bli en mottagning för våldtagna män.
På Venhälsan kan man på kvällstid testa sig gratis för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Eftersom män som har sex med män löper större risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, vill man utöka verksamheten där. 

– Just nu pågår förhandlingar med Psykoterapiinstitutet om att överta psykiatridelen på Venhälsan. Jag tycker att det är viktigt att även fortsättningsvis kunna erbjuda detta. Men med jämna mellanrum höjs röster på att skära ner på Venhälsan i besparingssyfte.

Folkpartiet vill också öka stödet till de ideella organisationer som arbetar med att stödja hbt-personer psykosocialt. RFSL i Stockholm har till exempel två kuratorer men belastningen på dem har gjort att man under våren inte kunnat ta emot nya patienter. Man vill också allmänt stärka hbt-kompetensen i psykiatrin och i den kurativa verksamheten.
På ungdomsmottagningarna bör hbt-kompetensen stärkas ytterligare och man vill regnbågsmärka en utvald mottagning. Också samarbetet med kommuners verksamheter som skola och socialtjänst bör utredas för att bättre kunna möta hbt-ungdomars behov.

– Allt detta kan genomföras inom existerande budgetram. Förslagen i motionen ingår i landstingets uppdrag att ge alla likvärdig vård. Det enda som kan komma att kosta extra är den nya våldtäktsmottagningen för män.

Motionen ska nu beredas av tjänstemän som sedan ska skriva ett yttrande till sjukvårdsutskottet. Därefter ska landstingsstyrelsen säga sitt. Senast om ett år ska landstingsfullmäktige ta beslut om motionen. Hittills har bara vänsterpartiet reagerat på motionen.

– På Pride kom några politiker fram till mig och tyckte att det var bra att vi lyfter frågan.

Stockholms Fria