:

Människorättsfrågor ofta det enda accepterade engagemanget för kvinnor

[1]