Göteborgs politiker från vänster till höger säger sig vilja satsa mer på barn- och ungdomsidrott.

Barn och unga i fokus för Göteborgspolitikerna

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Med ett år kvar till allmänna val ställde GFT två frågor kring idrott till de politiska partierna i Göteborg. Inte oväntat talades det i första hand om barn- och ungdomsidrott, men också en utbyggnad av stadens idrottshallar verkar var populärt.

Sport

Sportredaktionen på GFT var lite nyfiken på vilka vägar våra politiska partier ville gå nästa höst, och sände därför ut två frågor till dem. Svarsfrekvensen var dock tämligen låg, vilket kanske tyder på att frågorna är ställda för tidigt, innan valmaskineriet har kommit igång.

Från borgerligt håll kom det dock in svar från kristdemokraterna och moderaterna, och de är ganska eniga i sin syn på att ungdomsidrotten är det viktigaste, även om de förstnämnda är ensamma om att vilja 'motverka segregation'. Kristdemokraterna vill också se en 'fortsatt hallutbyggnad med handikappanpassade lokaler', medan moderaterna talar om att 'utbyggnaden av idrottshallar bör fortsätta i nuvarande takt'. En annan åsikt som de för fram är en 'tydlig satsning på ridsporten', vilket preciseras med 40 km ny ridväg i göteborgsområdet. När det gäller arenafrågan kring Nya-gamla Ullevi, så förordar moderaterna konstgräs.

Från andra sidan blockgränsen är tongångarna förvånansvärt lika borgarnas. Socialdemokraterna vill rikta ekonomiska medel för att se 'mer ungdomar engagera sig i föreningslivet som ledare' vilket också är moderaternas synpunkt. Ett annat delat intresse är att 'nå föreningslösa ungdomar', som socialdemokraterna uttrycker det. Även miljöpartiet stämmer upp i dessa tongångar, men ser gärna en 'fokusering på aktiviteter som framförallt tjejer är intresserade av'.

Elaka tungor skulle kunna få uppfattningen att fler idrottshallar är den dyra lockvaran, medan satsningen på 'nya sporter' och 'föreningslösa ungdomar' blir en betydligt billigare variant att satsa på. Vinnarna i idrottsgöteborg efter nästa val torde således bli ledarlösa ungdomar som motionerar på ett sätt förut inte skådat och som dessutom agerar jämlikt och mot segregation.

Vänsterpartiet, folkpartiet och centerpartiet har inte svarat på frågorna, och lämnas således utan vidare kommentar.

Fotnot: De två frågor som politikerna ställdes inför var följande: 'Finns det något specifikt och konkret inom Göteborgs idrotts- och föreningsliv som erat parti kommer att kämpa för?' samt 'Vad inom Göteborgs idrotts- och föreningsliv, är för ert parti det som är viktigast att åtgärda eller förändra?'

Fria.Nu