gft12-överingress

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Från bildningsmål till intressestyrd läsning. Svenskundervisningen har varit tvungen att förändras på senare tid för att klara av utmaningen med elevers minskade läsning. Lärare efterlyser mindre klasser, mer tid och modernare litteratur.

Göteborgs Fria