:

Sverige förtrycker sin egen ursprungsbefolkning

[1]