:

Nej till uranbrytning – nej till långsam död

[1]