Världsbanken vill att bönder i Mexiko ska få stöd från staten

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Bönderna på landsbygden i Mexiko har blivit fattigare sedan 1994. Då införde Mexiko frihandel. Nu vill bönderna ha pengar från staten för att klara sig. Världsbanken tycker också att de ska få det.

Utrikes

År 1994 bestämde Mexiko, USA och Kanada att de skulle ha frihandel. Det innebär att länderna tog bort tullarna för import mellan länderna. Då blev det billigare för Mexiko att köpa majs från USA än från sina egna bönder, trots att alla äter majs i Mexiko och de flesta bönder odlar det. De mexikanska bönderna kunde inte ha lika låga priser som de amerikanska bönderna, som får stöd från staten.

Nu har bönderna i Mexiko förlorat en tredjedel av sina inkomster. En fjärdedel av ungdomarna mellan 15 och 24 år har flyttat till städerna eller till USA. Bara barn, kvinnor och gamla stannar kvar. Världsbanken tycker att Mexiko ska använda de statliga pengarna till att göra jordbruket modernare. Då hjälper man de fattiga, eftersom de flesta bor på landsbygden.Världsbanken har ändrat åsikt. På 1980- och 1990-talet tyckte de inte att bönderna skulle få något stöd.

Bönderna som flyttar till USA får jobb på stora jordbruk. Ofta får de jobba svart för låga löner. Det gör att USA kan sänka priserna ännu mer och att fler mexikanska bönder går i konkurs. Mexikanerna i USA skickar hem pengar till sina familjer, så kallade "remesas". Pengarna blir allt viktigare för Mexikos ekonomi. År 2006 skickade man "remesas" för 170 miljarder kronor. Inget annat land i världen får så mycket pengar av medborgare som bor i ett annat land.

Nästa år slopar Mexiko tullarna på majs, socker och bönor. Det gör att det blir ännu billigare att importera från andra länder.– Om vi inte får hjälp av staten går vi under, säger bondeledaren Rafael Galindo.Rafael Galindo har träffat Mexikos jordbruksminister Alberto Cárdenas och diskuterat regeringens jordbrukspolitik. Jordbruksministern tycker att frihandeln är bra för bönderna och att de inte behöver något extra stöd.

Det finns fler än regeringen som tycker att frihandeln är bra. De säger att frihandeln gör Mexikos ekonomi modernare. Och de tycker att det är bättre att importera mat och låta folket jobba i industrierna.

Men flera ekonomer och folkrörelser i Mexiko tycker inte om frihandeln. De tror inte att landet kan ha tjänat så mycket på att exportera. Istället är det utländska företag som har tjänat pengar. De har industrier i Mexiko men säljer till utlandet. För arbetarna är industrijobben dåliga – de får låga löner och jobben är tråkiga.Lätt svenska: Maria Sundin

Fria.Nu