:

Sverige är på väg mot ett övervakningssamhälle

[1]