Jämställdhetsprojektet som gjorde succé

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Förskolorna Björntomten och Tittmyran har inspirerat hela landet med sitt arbete för jämställdhet. Här låter man barnen bredda sina erfarenheter och göra egna val i stället för att styras av könsroller.

Inrikes

På förskolorna Björntomten och Tittmyran i Gävle är leksaksspisarna och leksaksbilarna bortplockade. I stället för att få poäng när man gör mål får man poäng när man passar bollen. Pojkarna får lära sig att tala mer om känslor och att tala bättre. Flickorna tillåts ta större plats. Pojkarna lär sig samarbeta och flickorna lär sig att våga vinna.

Här jobbar man med vidgandet av könsroller. På dessa förskolor lever de efter mottot att barnet alltid är utan skuld och personalen har en stor betydelse när det gäller konstruktionen av kön. Detta synsätt genomsyrar hela verksamheten på förskolorna. Barnen får bredda sina erfarenheter och får på så sätt möjlighet att göra val utifrån deras eget intresse istället för att styras av stereotypa könsroller.

Flickorna ges chansen att prova på nya aktiviteter och öva styrka, tävlan, prestationer och mod. Pojkarna får istället träna närhet, lyhördhet, konversation och relationer. Det började med att personalen på förskolorna blev tillfrågade att vara del av ett jämställdhetsprojekt. Personalen började med att sätta upp en filmkamera för att se olika de behandlande barnen. De upptäckte att beteenden mellan personal och barn skiljer sig mycket beroende på barnens kön.

Pojkar behandlas till exempel som om de är yngre än sin egentliga ålder. De får mer hjälp medan flickorna får klara sig själva. Pojkarna får ofta gå före flickorna eftersom pojkar upplevs vara mer otåliga. På så sätt lär sig pojkarna att de är viktigare än flickorna.

Projektet Jämställdhet - vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan i Gävleborgs län pågick under 1996-2001. I projektet deltog sammanlagt sju förskolor. Det var länsstyrelsen i Gävleborg som initierade arbetet med hjälp av jämställdhetsexperten Ingemar Gens, och trots att projektet är över har Björntomtens och Tittmyrans förskolor fortsatt med jämställdhetsarbetet.

I skolan fick första kullen av jämställda barn från förskolorna ett blandat mottagande. Lärarna var mycket nöjda med hur pojkarna betedde sig, medan flickorna ansågs vara ifrågasättande. Det upplevdes inte som positivt, eftersom flickor vanligtvis ses som fogliga.

Ingemar Gens satsar nu på att arbeta med skolorna som barnen från Björntomten och Tittmyran hamnar i. Alla skolor i området är i dag aktiva i jämställdhetsarbete.

- Det är nödvändigt. Annars stannar liksom arbetet av, säger Ingemar Gens.

Stockholms Fria