Nya indianuppror i Bolivia

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Än en gång blossar konflikten upp mellan indiangrupper och regeringen i Bolivia. Fram till nu har missnöjet varit störst bland bönder och arbetare från de dominerande ursprungsfolken Quechua och Aymará, men nu har oroligheterna spridit sig även till östra delen av landet.

Utrikes

Departementen Pando och Santa Cruz var fram till bara några decennier sedan två mycket otillgängliga och eftersatta regioner. I dag har trävaruindustrin, boskapsranscher och oljefyndigheter förvandlat dem till starka tillväxtekonomier. Men ursprungsbefolkningen har inte tjänat något på exploateringen av land och naturresurser och i slutet av april inleddes en massiv blockad av alla vägförbindelser till och från regionerna.

Talesmän för Guaranìfolkens samarbetsorganisation, APG, har framfört krav på erkännande av landrättigheter, sanering av miljöförorenade områden, nationalisering av oljefyndigheter och ekonomiskt stöd till ursprungsbefolkningen. Samtidigt riktar de skarp kritik mot ledande gummi- och kastanjproducenter som anklagas för att kränka ursprunsbefolkningens rättigheter.

Inledningsvis rapporterades ockupationer av flera oljefält, men detta tillbakavisades av oljebolagen. APG har dock antytt att detta kan komma att genomföras om inte kraven hörsammas inom de närmaste veckorna.

Händelserna i de östra regionerna innebär ytterligare press mot den bolivianska regeringen, som redan var hårt ansatt av landets största fackförening, COB. Efter att förhandlingarna mellan regeringen och arbetstagarorganisationen brutit samman utlyste COB en generalstrejk med början i första maj. Situationens allvar understryks av att det nationella människorättsorganet, justitieombudsmannen och journalistförbundet. De har alla en medlande roll sedan revolten hösten 2003 och har gjort ett gemensamt uttalande där de kritiserar regeringen för dess oförmåga att tillmötesgå rättmätiga krav annat än under stark påtryckning.

Men trots att hans föregångare jagades ut ur landet tycks president Carlos Mesa inte frukta samma öde. Regeringen anstränger sig för att återuppta dialogen med COB och indianorganisationerna, men har de senaste veckorna gjort klart att man inte ska ge efter för en högljudd minoritets krav. Opinionsundersökningar visar nämligen att sex av tio bolivianer stöder regeringen, något som fått statsministern José Galindo att dra slutsatsen att de protesterande bönderna och indianerna inte representerar folket.

Nu återstår att se om detta är tillräckligt. Regeringen Mesa har inte fått sitt mandat genom val och det kan ifrågasättas hur representativ en opinionsundersökning genomförd av en dagstidning är. Särskilt i ett land där en majoritet av befolkningen inte är läskunnig.

Fria.Nu