En glorifierad och helgonförklarat George W Bush i en sekvens av From The Beginning To The End

From The Beginning To The End

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Att göra en dokumentär där man försöker sätta in kriget i Irak och Gulfkriget som föregick det i ett historiskt sammanhang låter som ett ambitiöst projekt. Särskilt om den historiska ramen spänner över 8 000 år. I From The Beginning To The End, regisserad av Maj Wechselmann, lyckas det inte så bra.

Kultur

Den drivande tanken i filmen är att ekonomiska motiv låg bakom de båda krigen (1991 och 2003). I filmen påpekas dessutom att den region som i dag utgör Irak har en lång historia av invasioner från främmande makter, och att media har pengar att tjäna på direktsända krig. Att det inte är första gången något av detta sägs gör det inte fel att upprepa, men när inte så mycket nytt tillförs och tonläget antyder stort avslöjande blir det lite tröttsamt.

Trots att filmen inte är mer än 79 minuter lång tycks det ha varit svårt att fylla ut tiden. Det blir en rörig blandning av intervjuer, historiska jämförelser och långa utdrag ur SVT-produktioner. Krigsbilder och missbildade foster väcker obehag, men det finns inga särskilda kvaliteter i detta som inte ryms i de nyhetsinslag klippen är tagna ur.

De återkommande jämförelserna med främmande ockupationer i historisk tid är intressanta på ett lite anekdotiskt vis, men kopplingen till modern kolonialism och imperialism känns inte helt självklar: finns det val som går att göras i dag, eller är vi oundvikligt fångar i historiens skal?

När Wechselmann sedan filmar bortvittnande monument till tonerna av arabisk musik och strör ur sig kommentarer om civilisationens vagga snubblar hon själv nära den kolonialism hon säger sig skildra; orientens mystik känns inte som en nödvändig ingrediens i denna dokumentär.

Mer självkritik kunde också ha använts i förhållandet till medierna, vars intressen Wechselmann ifrågasätter utan att undra över sin egen roll. Ligger skillnaden i hur materialet finansierats (reklam-tv kontra statsbidrag), eller vid vilken tidpunkt det sänts? Eller är det en fråga om uppsåt? Det här kunde ha utvecklats och komplicerats.

Och så är det då intervjuerna. Visst finns här en hel del av intresse, konstigt vore väl annars, men en stor del av materialet består av alldagligt småprat.

Med den mängd intervjupersoner Wechselmann haft till sitt förfogande - journalister, aktivister, forskare med flera - förvånar det att det inte funnits mer att säga.

Film:

From the beginning to the end

Regi, producent och klippning: Maj Wechselmann

Medverkande: Robert Fisk, Colin Campbell, Felicity Arbuthnot, Peter Arnett, m. fl.

Distribution: Folkets Bio

Stockholms Fria