:

"Den här typen av populistiska utspel måste vi markera mot"

[1]
Fria Tidningen