För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan internet underlätta kommunikationen, men nätet innebär både möjligheter och risker menar Attention.

Unga med funktionsvariation extra utsatta på nätet

Publicerad:

Unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer är ofta utsatta för hot, mobbning och sexuella inviter på nätet. Nu kommer Koll på nätet – ett nytt verktyg som ska hjälpa både unga och lärare att förstå nätet bättre.

Inrikes

Statistik visar att ungdomar med just neuropsykiatriska diagnoser i högre utsträckning än ungdomar utan liknande diagnoser är utsatta på nätet.

I undersökningen Föräldrar och medier från Statens medieråd uppger 18 procent av föräldrarna med barn i åldrarna 13–16 år att de hotats eller fått meddelande från vuxna som söker sexuella kontakter. I åldrarna 17–18 år är motsvarande siffra 39 procent. Siffrorna för huruvida barnen upplevs bli isolerade på grund av nätet är siffrorna 37 respektive 28 procent.

Riksförbundet Attentions projekt Nätkoll som genomförts tillsammans med Statens medieråd har tagit fram två utbildningsmaterial; ett för föräldrar, samt Koll på nätet – ett webbverktyg för unga på högstadiet och gymnasiet. Och då pratar vi alla elever – inte bara de med neuropsykiatriska diagnoser.

– Problematiken med nätet gäller alla ungdomar, även om de med neuropsykiatriska funktionsvariationer har visat sig vara mer utsatta, säger projektledaren Karin Torgny som berättar att de med verktyget främst vill uppmuntra till samtal.

– Det är tydligt att vuxna, föräldrar och lärare inte har samma kunskap som ungdomarna. Det spelar ingen roll hur många filter och förbud du lägger – ungdomar hittar alltid vägar runt. Om vi vill minska risken att unga utnyttjas eller mobbas på nätet tror vi att vi gör det bäst genom att vuxna och ungdomar pratar mer med varandra.

I Koll på nätet som är gjord för skolan får eleven följa den fiktiva karaktären Alex genom korta berättelser som handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbning och sexuella kontakter och sedan ta ställning till olika situationer som kan uppstå. Detta ska göra ungdomar mer uppmärksamma och uppmuntra till samtal, hoppas Karin Torgny.

För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan internet underlätta kommunikationen. En person med till exempel Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå sociala koder men ha lättare att uttrycka sig via mejl eller chatt.

– Ja, nätet innebär både möjligheter och utmaningar, menar Karin Torgny och berättar att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårare att värdera information och kontakter och ha ett ökat bekräftelsebehov som gör dem mer benägna att lita på andra på nätet.

Fria Tidningen