:

Vad ska den som inte får tigga göra?

[1]
Fria Tidningen