Allt färre fälls för våldtäkt

Publicerad:

I fjol ökade antalet anmälda våldtäkter – samtidigt som andelen lagförda våldtäkter minskade med en tredjedel.

– Det är förfärligt, säger Zozan Inci, ordförande för Roks.

Inrikes

2017 anmäldes 7 230 våldtäkter i Sverige, visar Brottsförebyggande rådet Brås preliminära siffror. Det är en ökning med tio procent från året före.

– Vi ser positivt på att antalet anmälningar ökat. Om vi vill bidra till en förändring behövs siffror på hur stort problemet är. I dag finns ett stort mörkertal, säger Zozan Inci från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Att fler anmäler våldtäkter beror främst på att problemet har synliggjorts allt mer, menar hon. Men hon tror inte att #metoo-kampanjens effekter kommer att synas förrän i nästa års statistik.

I fjol utreddes 4 000 våldtäkter varav 8 procent lagfördes. Det betyder att det blev en fällande dom i domstol eller att en åklagare utfärdade strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Siffran har minskat med en tredjedel jämfört med 2016.

– Vad signalerar det till potentiella våldtäktsmän? Jo, att det är okej att våldta en kvinna för det blir inga konsekvenser. Skulden och ansvaret läggs på kvinnan eller tjejen att säga nej och göra motstånd, säger Zozan Inci.

För att fler våldtäkter ska lagföras krävs framför allt ökad kunskap inom rättsväsendet kring både sexualbrott och mäns våld mot kvinnor och barn, enligt Roks. Organisationen vill också se öronmärkta pengar till polisens arbete med att utreda sexualbrott, specialistgrupper inom polisen för den här typen av utredningar samt mer samverkan med andra myndigheter.

– Vi vet att polisen själva skulle vilja göra mycket mer när det gäller sexualbrottsutredningar – bara de får resurser, kompetens och tydliga riktlinjer, säger Zozan Inci.

Brås slutliga statistik över anmälda brott 2017 publiceras den 27 mars.

Fria Tidningen