En ny rapport visar att 307'000 britter är hemlösa. Siffran ökade med 15'000 bara under förra året.

Bröllop tvingar upp hemlösheten på dagordningen

Publicerad:

Hemlöshet är normalt något det råder politisk tystnad kring i Storbritannien, men i slutet av förra veckan var Theresa May tvungen att agera. Orsaken var det stundande kungliga bröllopet och den hemlöshetsdiskussion som blossat upp.

Utrikes

Det kungliga bröllopet på slottet i Windsor i maj har nu satt helt andra frågor i fokus. Efter att den lokala kommunala ledaren i Windsor/Maidenhead Simon Dudley skickat ett brev till den lokala polisen där han ger dem i uppgift att ”ta tag i hemlöshetsepidemin innan bröllopet så att den annars vackra staden inte presenteras i ett ogynnsamt ljus”, valde Theresa May att ge svar på tal i en intervju med BBC, och sa att ”det är kommunens ansvar att se hemlösheten som ett ansvar de har att arbeta tillsammans med polisen för att lösa”. Men intresseorganisationer över hela landet har nu höjt röster om att problemet är mycket större än så.

Den brittiska regeringen har de senaste 2 åren fått stenhård kritik från både hemlöshetsorganisationer och allmänhet för att implementera en politik som förvärrar en redan pressad situation för många utsatta britter. Enligt en ny undersökning utförd av en av de största organisationerna, Shelter, i november 2017 så är nu 307'000 britter hemlösa och siffran ökade med 15'000 bara under förra året. Den välfärdsreform som genomfördes av de konservativa 2012 innefattar bland annat ett system där sex olika bidrags- och stödsystem ersattes av ett för att ”förenkla och effektivisera”. Reformen innebar kraftiga neddragningar i bostadsbidragsystemet och detta har, enligt rapporten, lett till den ökning av hemlösheten vi nu ser. På detta har flera organisationer under flera år fått sina statliga bidrag sänkta eller borttagna och i många fall ligger det statliga bidraget på mellan 5-10 procent av organisationernas totala budget.

Som svar till Simon Dudley och kommunen har polisen svarat att de inte ser lokala intiativ för att dölja hemlöshet och personer som tvingas tigga, som ett effektivt sätt att hantera ett strukturellt problem och uppmanar istället att hemlösheten hanteras på bred front och av alla inblandade myndigheter. På twitter har Dudley och den lokala polisen under julhelgen haft ett meningsutbyte där tonläget blivit mer och mer uppskruvat om vad problemet egentligen är och vem som är ansvarig. Polisen menar att kommunen och ansvariga politiker istället borde fokusera sig på att se till att människor inte blir hemlösa över huvud taget.

En annan av de större organisationerna, Crisis, gick ut i ett pressmeddelande där de skrev att ”kommuner runt om i landet i allt större utsträckning försöker sätta dit hemlösa genom att anklaga dem för olika kriminella handlingar och beteenden. Organisationens verksamhetsansvarige, Jon Sparkes, sa i en intervju med The Guardian i veckan att ”myndigheter måste förstå att hemlösa är 17 gånger oftare utsatta för våld än du och jag. De är värda mer än att blir behandlade som kriminella bara för att de inte har någonstans att bo”.

Fria Tidningen