Varuautomaten som innehåller såväl mat, vatten, kläder och böcker har hittills fått ett varmt mottagande av utsatta bostadslösa britter.

Lyckat hemlöshetsprojekt går på export

Publicerad:

Det började med dagliga tågresor och slutade med ett hemlöshetsprojekt som nu snabbt söker sin väg ut över världen. Huzaifah Khaled berättar om sin varuautomat och hur den kan hjälpa till att öka medvetenheten kring hemlöshet.

Utrikes

– Hemlösheten i Storbritannien bara ökar och pengarna från regeringen bara minskar. I kläm sitter utsatta människor som inte har mat för dagen och som beslutsfattare knappt längre än pratar om, än mindre med, säger Huzaifah Khaled.

Det hela började när Huzaifah Khaled dagligen åkte tåg mellan sitt hem i Nottingham och universitet i Cambridge, där han nyligen tagit sin doktorsexamen i juridik.

– Jag träffade samma utsatta människor varje dag och började prata med dem och fråga vad de behövde utöver tak över huvudet som jag visste att jag inte skulle kunna lösa, berättar Khaled. Efter bara några månader hade jag etablerat en relation med många och kände att jag måste göra något.

Det de flesta uttryckte sig sakna var lättare tillgång till mat och vatten samt filtar och annat för vintern. De hjälpcenter som finns är ideellt drivna och bara öppna ett par timmar om dagen, vilket är svårt för många att anpassa sig till samtidigt som de ska upprätthålla kontakt med myndigheter och familj.

Huzaifah Khaled började spåna kring om det gick att ha kylskåp på stationerna men hittade ingen riktigt bra lösning, och så plötsligt kom han på att en varuautomat ju skulle funka. Sagt och gjort, han startade organisationen Actionhunger, etablerade samarbeten med andra hemlöshetsorganisationer och fick en varuautomat skänkt. Med det allra nödvändigaste som vatten, högkalorimat, filtar, vantar, strumpor, sanitetsartiklar, tandborstar, frukt och böcker står den sedan tre veckor på Nottinghams station. För att få tillgång till automaten går en till sitt närmaste hjälpcenter och får ett kort som en sedan kan använda tre gånger per dag. Allt är gratis och varorna skänks.

– Vi är så glada att den används, berättar Huzaifah Khaled. Den har tömts flera gånger om dagen vilket ju var hela tanken och när vi pratar med dem den är till för så verkar alla nöjda, även om choklad helt klart är populärare än äpplen, säger han med ett skratt.

Den senaste veckan har Actionhunger fått mellan 150-200 mejl om dagen från människor som vill hjälpa till och intressenter i andra länder. 100 automater har donerats och i slutet av februari kommer en maskin upp i centrala New York.

– De länder där vi fått störst intresse är USA och Frankrike så vi startar där, berättar Khaled. För att starta behöver vi kontakt med en lokal seriös hemlöshetsorganisation. Svårast är faktiskt att hitta bra platser där vi får lov att placera en maskin. Automaterna ska stå lite undanskymt så ingen känner sig uttittad för att de använder dem, menar han.

Men Huzaifah Khaled poängterar att han inte vill att organisationen ska bli för stor.

– Nej, detta är ett frivilligprojekt som bygger på volontärer och det ska inte ersätta statens ansvar för de strukturella bakomliggande problemen, utan erbjuda en så dräglig situation man kan ha när man inte har ett hem och man lever i ett land som struntar i hemlösa. För regeringen här är den galopperande hemlösheten en ickefråga. Extremt lite pengar till frivillghetsorganisationer kommer från statliga pengar. Och det blir bara mindre och mindre. Då måste ju civilsamhället agera. Om vi tillsammans med andra hemlöshetsorganisationer kan höja medvetenheten och öka pressen på regeringen så har vi åstadkommit något.

Uppmärksamheten kommer mycket från media, inte minst tack vare att Stephen Hawking gått in som projektets beskyddare. Men målet är som sagt inte att göra organisationen så stor som möjligt.

– Nej, snarare tvärtom Huzaifah Khaled. Det är bra att vi kan sprida detta nu så att fler får ett lite bättre liv, men målet är att avskaffa hemlösheten och därmed oss själva helt. Det är görligt med rätt politisk vilja, avslutar han.

Fria Tidningen