:

”Småbrukarna ger falska förhoppningar”

[1]
Landets Fria