:

Divestera våra pensionspengar ur tysk kolutvinning!

[1]
Landets Fria