:

Toppmötet är ett angrepp på arbetsrätten

[1]
Göteborgs Fria