:

Det är vi män som måste stå för förändringen

[1]
Göteborgs Fria