:

Det enda hemlösa har gemensamt är att de saknar bostad

[1]
Göteborgs Fria