EU-rådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, uppmanar Sverige att häva den nya asyllagen.

Kritik mot svenskt mottagande

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Efter sitt Sverigebesök förra veckan riktar nu Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter stark kritik mot svenskt flyktingmottagande.

Inrikes

I ett uttalande understryker Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, att det har skett en markant minskning av antalet asylsökande i Sverige.

Därför uppmanar han också den svenska regeringen att slopa den tillfälliga asyllagen innan 2019, det slutdatum som annars är satt för lagen.

Enligt Nils Muiznieks utgör de skärpta reglerna bland annat ett hinder för integration.

– Behovet att lämna nödläget och gå vidare är särskilt brådskande när det gäller de begränsningar som införts för familjeåterförening, säger han.

Dessutom borde personer som fått beslut om utvisning få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, menar kommissionären.

Särskilt ensamkommande ungdomars situation i Sverige ger anledning till oro, menar Nils Muiznieks. Beslut om att utvisa minderåriga ska inte tas om man inte kan försäkra sig om att det i hemlandet finns ett familjenätverk eller en säker miljö, anser han.

Kommissionären uttrycker även oro över den psykiska stress som ensamkommande ungdomar utsätts för vid långa handläggningstider.

– Eftersom det har skett en betydande inbromsning av nyanlända borde myndigheterna stärka stödet till de här unga människorna, säger han och tillägger att man hellre borde fria än fälla vid osäkerhet om ålder.

Fria Tidningen