:

Kött är lika farligt som tobak

[1]
Fria Tidningen