:

Relationen mellan land och stad har många dimensioner

[1]
Landets Fria