Hos SD hamnade 25 procent av Borlänges kommunala partistöd i riksorganisationens kassa.

Lokala partistödet vandrar uppåt

Publicerad:

130 miljoner i lokalt partistöd slussas uppåt. Värst är SD: 22 procent av partiets centrala intäkter kommer från det lokala stödet.

Inrikes

Det stöd kommuner och landsting ger till politiska partier uppgår till cirka 730 miljoner kronor. Men en väsentlig del, ungefär 130 miljoner, fortsätter uppåt i partiorganisationerna istället för att stanna på lokal nivå. Det visar en granskning som Dagens Samhälle har gjort.

Enligt granskningen är slussningen av stödet från lokal till central nivå störst inom Sverigedemokraterna. Hos dem utgör det lokala partistödet 22 procent av riksorganisationens totala intäkter. I Borlänge kommun satte man förra året stopp för SD:s partistöd eftersom en fjärdedel skickades upp till riksnivå.

– De pengar kommunen betalar ut ska användas lokalt. Vi påpekade att så här får man inte göra, säger Mariann Nordlöf (S), ordförande för kommunrevisorerna, till Dagens Samhälle.

Kommunalt partistöd utgör 16 procent av Kristdemokraternas centrala intäkter och 12 procent av Moderaternas. Det lokala stödet används även i mindre utsträckning på riksnivå av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Redovisningskraven för partier skärptes 2014, men enligt en utredning som kom förra året borde kraven stärkas ytterligare.

– Stöd till den lokala nivån ska gå dit, lokalt partistöd ska inte levereras till Stockholm. Då utarmar man den lokala demokratin, säger Cecilia Magnusson (M), riksdagsledamot som satt med i utredningen, till Dagens Samhälle.

Fria Tidningen