Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och vice riksordförande för KRO.

Stora skillnader för konstens villkor

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i länet. Det visar en ny granskning från Konstnärernas Riksorganisation, KRO. "Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer", säger Serena Holm, ordförande, KRO Väst.

Kultur

Enprocentregeln är den ekonomiska principen som anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Den har aldrig varit en enhetlig regel, utan det är en regel med många undantag. I Västra Götaland är det tolv kommuner som tillämpar regeln.

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009.

Av svarande kommuner i Västra Götaland är det Göteborg, Vara, Tanum, Trollhättan, Lidköping, Tranemo, Skövde och Tidaholm som entydigt svarat att de använder sig av MU-avtalet.

– Många kommuner behöver bli bättre på att tänka in konsten i samhället. I den komplexa tid vi lever i blir det ännu viktigare med kultur som för oss människor samman, bidrar med mening och väcker frågor. För att göra det lätt för politiker och tjänstemän har vi samlat goda exempel och tagit fram manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och vice riksordförande för KRO.

Bland länets kommuner får Göteborg kommun en hög ranking. Förutom att tillämpa enprocentregeln har kommunen utvecklat regeln till att även omfatta privata byggsektorn. I Alingsås finns en strävan att tillämpa enprocentregeln, men de senaste åren har man utgått från en 0,5-procentregel. Däremot har en tydlig tioårsplan för kultur- och fritidsliv tagits fram av tjänstemän i nära samarbete med representanter från alla partier för att satsa på bland annat arenor för scenkonst, offentlig utsmyckning och en mer varierad Kulturskola.

I granskningen svarade hälften av landets kommuner ”ja” eller ”delvis” på frågan om de har en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Något som är tydligt är att större städer har en förmåga att satsa mer pengar på konst och kultur.

– Det är stora skillnader gällande hur mycket pengar som kan läggas på konst och kultur per innevånare. Men även för en liten kommun finns det mycket att göra för att förbättra villkoren och för att göra det lätt för politiker och tjänstemän har vi samlat goda exempel och tagit fram manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”, säger Sanna Svedestedt Carboo.

Partille näringsliv har en bred och stabil tillväxt. Partille är den fjärde bästa tillväxtkommunen bland Göteborgsregionens 13 kommuner. När det gäller satsningar på konst och kultur ligger Partille inte i topp i KRO:s granskning, kommunen svarar att de varken tillämpar enprocentregeln eller MU-avtalet.

– Jag känner inte till MU-avtalet, det får jag kolla upp. Sedan har vi inte många egna utställningar, säger Lotten Winström Carlsson (L), ordförande i Partilles kulturnämnd.

Varför tillämpar ni inte enprocentregeln?

– Det är något jag kämpat för men inte lyckats få igenom.

Har ni tagit del av manualen som KRO tagit fram för att kunna arbeta med de här frågorna?

– Nej, men vi arbetar flitigt med kultur och har fått till ett kulturhus. Och vi har även fått en fantastisk stadspark, även om det inte är en konstnär som står bakom den, säger Lotten Winström Carlsson.

Från KRO:s håll hoppas man på att politiker och tjänstemän inom landets kommuner utvecklar sitt arbete med att stödja konst- och kulturlivet.

– Vi hoppas på att vår manual kommer att användas. Jag hoppas även att fler har en dialog om hur kulturplanen ser ut och att man involverar konstnärer i fler samhällsprocesser, säger Sanna Svedestedt Carboo.

Göteborgs Fria