I hamnen i Norrköping finns några av Sveriges få lagliga väggar.

Laglig graffiti i Norrköping

Publicerad:   •  Uppdaterad:

En sexhundra meter lång mur. Ett antal kommunala tunnlar. Allt prytt av graffiti - laglig graffiti.

Fördjupning

Att måla graffiti på egendom man inte själv äger är olagligt i Sverige. Men det finns de som gärna ser att en del av deras egendom smyckas av en målning. I Norrköpings kommun har man sedan mitten av 1990-talet låtit folk måla på en lång mur i ett kollager i hamnen samt i vissa tunnlar och på utvalda väggar. Projektet har två syften: att 'minska klottret på stadens väggar och fasader' och att försöka bemöta ungdomarnas intresse för graffiti på samma sätt som om det exempelvis gällt fotboll eller musik.

- Det började med att några grabbar tog kontakt med oss och frågade om de inte kunde få måla på muren nere i hamnen, säger Håkan Karlsson vid Brottsförebyggande rådet i Norrköping.

Han säger att i de flesta andra kommuner ligger klotter- och graffitifrågorna under tekniska kontoret, medan man i Norrköping väljer att betrakta det som något fritids- och kulturbetonat. Håkan Karlsson sticker inte under stol med att frågan även har sociala förtecken. Han pratar om ungdomar som inte syns, men som hittar ett sätt att visa att de lever - genom tags och målningar.

- Egentligen ska vi vara glada att de väljer att klottra i stället för att sugas upp i nazistiska grupper eller hålla på med droger.

När projektet drogs i gång, runt 1995, märkte man en dramatisk nedgång av det olagliga klottret på stan. Håkan Karlsson medger att det i dag dock ökat något, även om det fortfarande är 'betydligt bättre' än när man startade projektet. De äldre killarna som fångades upp med organiserade graffitiskolor och olika arrangemang är ofta väldigt seriösa och hängivna.

- De står i hamnen och håller på med sina målningar i timmar.

Småkillarna är dock inte alltid lika tålmodiga och tycker kanske inte att deras klass duger till annat än att klottra innerstan full med spray- och tuschstreck.

- Man får köra konceptet om och om igen, det är ett evighetsjobb, säger Håkan Karlsson.

Ett antal tunnlar i Norrköping är smyckade av graffitimålningar. Motiven anknyter till omgivningen och alltsammans har på förhand godkänts av gatu- och parkkontoret.

- Vi har bara fått roliga och positiva reaktioner, säger Håkan Karlsson och berättar att invånarna upplever att tryggheten ökat när tunnlarna hålls fräscha och upplysta, i stället för att ha sönderslagna lampor och tags både högt och lågt.

Inga boende som upprörs? Inte en enda arg insändare?

- Vi har faktiskt inte haft någon debatt alls i kommunen.

Ingen debatt - inte ens om att det kommer busslaster från exempelvis Stockholm, enbart för att måla graffiti i hamnen?

- De flesta som kommer hit utifrån sköter sig och respekterar vårt arbetssätt, även om en av fältassistenterna kände igen tags från Stockholm i vår stad. Och det är ju synd, för det faller tillbaka på våra egna ungdomar.

Intresset från övriga Sverige är däremot stort. Kringliggande kommuner, såsom Örebro, Uppsala och Eskilstuna har på olika sätt visat nyfikenhet.

- Men det går inte att jämföra oss med Stockholm, säger Håkan Karlsson.

Han anser att 'kriget' i Stockholm pågått så länge och att det inte går att fånga upp alla i en storstad på samma sätt. Man är mer anonym i Stockholm och därmed svårare att nå.

Håkan Karlsson har nyligen fått ett mejl från stadens hamnkontor. De önskar sig en målning med kranar och båtar och undrar om inte några av killarna kan göra en skiss.

- Fast det kan ju bli ett juridiskt bekymmer med sånt när polisen får rätt att arbeta förebyggande, funderar Håkan Karlsson.

Teoretiskt skulle de kunna ta en kille som är på väg till ett beställningsjobb med sina burkar.

- Fast de får väl ringa och kolla att allt är OK. Polisen är flexibel, och de vet ju hur vi jobbar här.

Fria.Nu