Allvarliga brister i bok om romer

Publicerad:
Kultur
Litteratur

Forskare, politiker, journalister och allmänhet har fel – romer tigger varken på grund av fattigdom eller diskriminering på arbetsmarknaden! Prästen och välgörenhetsarbetaren Stanislav Emirovs alternativa sanning osar Avpixlat redan innan han presenterar resultaten av sin ”populärvetenskapliga studie”. I korthet: romernas särdrag är problemet. Ett axplock: de ”gillar tiggeri” för att de ”lever för dagen” och ”aldrig brytt sig om utbildning” . De vill hålla ”maximal distans mellan sig och majoritetssamhället” eftersom alla ickeromer är ”orena”. De har ”alltid varit ett nomadiskt folk” och ”känner inget behov av att förändra något”. Dessutom är ”de flesta tiggare … bokstavligen fullproppade med kontanter. De har så tjocka sedelbuntar i sina fickor och behåar att de skulle kunna gå på vilken restaurang som helst”.

Källa på det? undrar den defensiva läsaren, minst ett par gånger per sida. En rad redogörelser från just journalister och forskare går som bekant stick i stäv med Emirovs bild. Tyvärr rätas detta grundläggande frågetecken aldrig ut. Författaren nämner visserligen i förordet att han fått fakta från kalvinska kyrkan i Stockholm, vars ”tiggarteam … förmodligen vet mest i landet om tiggeriproblematiken”, men varför dessa religiösa välgörenhetsarbetares uppgifter skulle vara mer korrekta än det vetenskapliga etablissemangets motiveras inte.

Likt en 2010-talets Ivar-Lo Johansson – minus rasbiologin och stilistiken – målar Emirov upp en stereotyp romsk figur som han exotiserar och vill bevara i sin antaget oföränderliga kultur. Lo-Johanssons inställning retade gallfeber på Katarina Taikon, denna förgrundsgestalt för romska rättigheter, vars kamp för bostad och utbildning naturligtvis totalt motsäger Emirovs schablonbild av hur ”äkta romer” beter sig. Katarinas syster Rosas barndomsdrömmar om att få bo i ett hus och gå i skola avfärdas hastigt: ”Rosa Taikon uttrycker sin personliga uppfattning. Hon kan naturligtvis inte tala för världens eller ens Sveriges alla romer”. Nej, det verkar vara ett privilegium blott förunnat Emirov själv.

Ivar Lo-Johansson ändrade sig för övrigt efter Katarina Taikons kritik och skrev ett personligt brev till Sveriges kommuner där han uppmanade dem att låta ”zigenare” bli bofasta. Kanske kommer en liknande skänk av upplysning en dag att drabba Emirov.

Finns det då något som helst skäl att läsa hans bok? Jo: ett över 40 sidors avsnitt där yrkes-tiggaren Michel intervjuas ger faktiskt en ganska fascinerande, om än icke-representativ, inifrånbild av Europas tiggerimarknad. Michel vet exakt var han ska stå och hur han ska bete sig för att få så täta ”givar” som möjligt, och beskriver irritationen i att folk kommer fram och vill prata – det leder ju till förlorad inkomst. Att Michel ser givandet som den renaste och mest positiva formen av välgörenhet, eftersom givare och mottagare möts är en oväntad synpunkt.

Men allra bäst gör sig nog Varför tigger romer? som en fallstudie för en kurs i källkritik.

Fria Tidningen