Capio S:t Göran är ett av två akutsjukhus i landet som drivs i privat regi.

Alliansen vill sälja akutsjukhus

Publicerad:

Sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) ser S:t Görans sjukhus som ett framgångsexempel. Nu öppnar alliansen för nya sjukhusaffärer.

Inrikes

I dag drivs ett av två akutsjukhus i landet i privat regi, Bollnäs sjukhus och S:t Görans sjukhus i Stockholm. Nu vill den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting privatisera ytterligare ett akutsjukhus. Det kan gälla något av de tre akutsjukhusen Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

En upphandling ska börja förberedas i höst och en eventuell affär kan troligen ske tidigast under nästa mandatperiod.

”Syftet med att upphandla ett akutsjukhus är framför allt att stärka kvalitetsutvecklingen och använda hälso- och sjukvårdens resurser effektivare. Det gynnar alla inblandade, personal såväl som landstingets invånare och skattebetalare. Framför allt gynnar det patienterna”, skriver Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, i en debattartikel i Dagens samhälle.

Anna Starbrink lyfter särskilt fram framgångarna vid S:t Görans sjukhus som ett argument för försäljning. I jämförelser mellan Stockholms olika akutsjukhus brukar S:t Göran inta en stark position när det gäller kvalitet, produktivitet och tillgänglighet.

Landstingets rapport ”Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet” visar att S:t Göran har nöjdare medarbetare och patienter, god tillgänglighet och lägst kostnader för vården (2013). Personalomsättningen för sjuksköterskor är dock högre på S:t Göran än på exempelvis Södersjukhuset (men hälften så hög bland läkarna). Sös och Danderyd har dock en mer omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet än S:t Göran, vilket kan påverka produktiviteten, enligt rapporten.

S, V och MP är emot förslaget. Och Peter Lorentzon, aktiv i nätverket Gemensam välfärd, menar att det är ett ideologiskt utspel.

– Det är inte oväntat, alliansen har pratat om det i flera år och det går i linje med deras huvudspår: att privatisera allt som är möjligt att privatisera. De är extrema i Stockholms läns landsting. De är det privata näringslivets företrädare.

Att debattera försäljning av sjukhus flyttar fokus från andra problem i vården, menar Lorentzon. Som arbetsförhållanden, utbildning eller ökade resurser. Han framhåller också Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) som lämnades till regeringen tidigare i år. Där framkommer det att en viktig orsak till effektivitetsproblemen i vården är brist på samverkan mellan kommun och landsting och att primärvården inte klarar sitt uppdrag. Det vill säga att sjukhusen gör vårdcentralernas jobb.

– Inget av detta underlättas genom privatisering, säger Peter Lorentzon. Det är viktigt att stärka samverkan mellan kommun och landsting, det avlastar sjukhusen.

Men har inte S:t Göran varit bra och effektivt?

– Jo, men det var välskött redan när det privatiserades, säger Peter Lorentzon. Sedan är det inte så att man är helt outstanding i förhållande till de andra sjukhusen. Ett annat framstående exempel som inte tas upp i debatten är Norrtälje sjukhus, som ägs av landstinget och kommunen tillsammans och därför har en fungerande samverkansmodell.

Vårdvalet inom specialistsjukvården är ett annat uttryck för alliansens ideologiskt drivna privatiseringsiver, menar Peter Lorentzon.

– Det finns ett trettiotal val idag inom logopedi, gynekologi, knäoperationer. Visst är det bra om vårdtiderna förkortas. Men att lägga ut vård på marknaden utarmar sjukhusen, när kompetens försvinner förstörs vårdkedjorna. Och specialisterna etablerar sig hellre i köpstarka områden än i exempelvis Botkyrka.

Fakta: 

S:t Görans sjukhus

• Blev 1994 landets första akutsjukhus att drivas i aktiebolagsform och såldes 1999 till Capio, som driver verksamheten på S:t Görans sjukhus på landstingets uppdrag. Det senaste avtalet gäller till 2021, med möjlig förlängning på fem år.

• Capio-koncernen ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital. Företaget har inte delat ut vinst till huvudägarna (åren 2007–2013) men bl a kritiserats för att genom olika konstruktioner slussa över vinster till skatteparadis.

Stockholms Fria