Föreningen Göthenburgo har framställt nya kartor över staden utifrån invånarnas egna tankar och tips.

”Göteborg är mer än bara innerstaden”

Publicerad:

Föreningen Göthenburgo för göteborgarna närmare varandra genom olika kulturprojekt.

Kultur

Det är måndag eftermiddag och full fart i Göthenburgos lokal, belägen vid stora hamnkanalen. Den ideella föreningen bildades 2013 av Roozbeh Behtaji och ett par vänner eftersom de tyckte att det var dags att skapa ett bättre samhällsklimat i Göteborg. I dag är det fem personer med erfarenhet av olika sociala och kulturella projekt som arbetar för att spränga stadens osynliga och synliga barriärer som hindrar människor från att mötas. Göthenburgos första projekt gick ut på att låta göteborgare göra filmer om sina smultronställen i staden.

– Det känns viktigt att lära människor, och framförallt ungdomar om film. För trots att vårt samhälle är så präglat av rörlig bild får en inte lära sig mycket alls om att skapa film i exempelvis skolan. Vi vill försöka locka människor att själva sätta agendan för att berätta sin historia, berättar Roozbeh Behtaji.

Filmprojektet utmynnade i tre halvtimmes program, som blev nominerade till Nöjesguidens filmpris, och fick en egen monter under stadsmuseets utställning om staden och dess människor. Men trots framgången med filmprojektet tycker Göthenburgo att det är viktigt att ständigt leta sig vidare mot nya projekt och nya arenor.

– När vi jobbade med att skapa film nådde vi framförallt en grupp med medelklassbakgrund. Genom att också skapa andra projekt tror vi att vi kan hitta fler grupper som vill jobba med oss, berättar Linneth Escobar, som blev engagerad i Göthenburgo genom det kartprojekt som startades under förra året.

I vintras blev den första kartan färdig, där stadsdelen Lundby presenteras och där de boende själva medverkar och ger tips. Tanken är att skapa tio kartor, en för varje stadsdel, under en sexårsperiod. I sommar är det tänkt att tillsammans med befolkningen i Angered skapa nästa karta, och planeringen är redan igång.

– Vi vill visa att Göteborg är mer än bara innerstaden, och det vill vi visa genom att de olika stadsdelarnas invånare själva får skapa en karta över sitt område berättar Roozbeh Behtaji.

Hanieh Namvar fyller i:

– Den bild som media sänder ut om vad som händer i våra olika stadsdelar stämmer inte alltid överens med verkligheten. Mycket bra saker görs också i förorterna, men resten av stan vet inte om det.

Tanken är att på sikt distribuera de olika stadsdelskartorna till både turister och invånare i Göteborg. Drömmen vore om varenda göteborgare hade Göthenburgos kartor hemma.

– Det finns ju många fysiska barriärer i vår stad, som gör att vi kanske inte ens möter varandra inom stadsdelen. Lundbyleden är ju ett sådant exempel, den separerar människor från varandra. Genom att titta på vår Lundbykarta kan man på ett enkelt sätt se vad det finns att göra på andra sidan leden, och på så sätt riva de fysiska barriärerna i staden säger Mariana van Veen.

Men kartprojektet är inte det enda som Göthenburgo arbetar med just nu. Sedan en tid tillbaka jobbar de med ännu ett filmprojekt, den här gången i samarbete med nyanlända ungdomar i Mölndal och kommunens enhet för ensamkommande barn.

– Vår ursprungliga idé var att göra små korta informationsfilmer med ungdomar som varit här ett par år, där de förklarade saker som de själva tyckte var svårt i början när de var här. Som att stämpla busskortet. Sen kan det ju vara kul att utveckla den idén. Som att göra en film om den svenska skogen ur ett syriskt perspektiv. Kanske ha ett inslag där de frågar en svensk om svampplockning eller så. Det händer något när man låter människor interagera med varandra. De kommer närmare varandra, säger Roozbeh Behtaji.

Göteborgs Fria