Regnrabatten samlar upp vatten och förhindrar att föroreningarna från parkeringen rinner ut med vattnet till det intilligande naturskyddsområdet. FOTO: PETER SVENSSON

Klimatrabatt testas i Göteborg

Publicerad:

Skyfall ger lätt översvämningar. I Göteborg tar regnrabatten hand om föroreningar och vatten.

Fördjupning

Runt parkeringsplatsen intill Kvibergs sportarena i Göteborg prunkar snart en ny rabatt. Det är en 700 kvadratmeter stor plantering som egentligen är ett slags reningsverk. Vattnet rinner igenom växtbädden där föroreningar fastnar och vattnet rinner vidare ner till en dräneringsledning.

Vid kraftiga regn blir rabatterna fyllda med vatten som då rinner vidare till brunnar där det filtreras och renas. Vattenflödet bromsas upp och på så sätt svämmar inte avloppsledningarna över. Kvibergs arena ligger i närheten av den ekologiskt känsliga Säveån och Natura 2000-området.

– På parkeringsplatser finns en stor koncentration av föroreningar. När de regnar löses föroreningarna upp och förs bort med dagvattnet. Nu kan vattnet renas innan det når vattendraget, säger Lina Karlsson som är projektingenjör på Kretslopp- och vatten i Göteborgs stad.

Rabatten är ett demo-projekt som startade i fjol och delvis finansieras av kommunala miljöprogramspengar. Målet är att lära sig mer om naturlig dagvattenrening. Inspirationen har hämtats från Portland som har stora problem med översvämningar. Liknande rabatter planeras nu vid Alelyckans vattenverk och vid Ryaverket i Göteborg.

– De ger både rening och fördröjning utan att ta så stor plats. Traditionellt har man använt dagvattendammar men det har man inte plats med inne i staden, säger Lina Karlsson.

Fria.Nu