:

Basinkomst förändrar inte samhället i grunden

[1]
Fria Tidningen