:

Medborgarlön är inte radikalt

[1]
Fria Tidningen