Kurtis Boyer är en av redaktörerna för Politics and animals.

Kritiska djurstudier i ny tidskrift

Publicerad:

Hallå där, Kurtis Boyer, huvudredaktör för den nystartade vetenskapliga tidskriften Politics and animals, som ges ut i Lund.

Kultur

Politics and animals, vad är det för en tidskrift?

– Som med de flesta akademiska tidskrifter startade vi Politics and animals för att vi ser ett behov av den, både som plattform för vetenskapliga diskussioner, men också som en akademisk källa för en växande social rörelse i samhället. Vi lever i en era med ojämförligt stort utnyttjande av ickemänskliga djur och statsvetenskapen har varit dålig på att fånga upp den ökande medvetenheten kring de här frågorna. Med Politics and animals försöker vi hjälpa fältet att utvecklas och det kommer att behövas om vi ska skapa förändring i samhället.

Ni är en tidskrift för det som kallas kritiska djurstudier. Kan du förklara skillnaden gentemot disciplinen djurstudier på ett enkelt sätt?

– Djurstudier handlar om relationen mellan människa och djur, men där finns inget mål att förändra den relationen. Kritiska djurstudier handlar först och främst om djurens frigörelse. Vi börjar med idén att alla djur ska behandlas väl och utan grymhet. Enkelt uttryckt är skillnaden att man inom kritiska djurstudier ställer frågan vad den här grymheten verkligen innebär, vad den består i. Det ligger egentligen inget radikalt i kritiska djurstudier, utan det är något som de flesta håller med om och handlar snarast om att ta frågan på allvar.

Vad ska man helst av allt läsa i ert första nummer?

– Jag kan nog inte välja någon speciell artikel, för vi har valt ut alla till detta första nummer väldigt noga. Det är viktiga texter allihop som spänner från politisk teori till aktivism, men ska jag ändå tipsa om något vill jag rekommendera redaktionens introduktion. Där ger vi en synopsis över artiklarna och förklarar hur tidskriften skiljer sig från andra tidskrifter inom kritiska djurstudier och statsvetenskap.

Ni ger ut Politics and animals som open access, den är alltså öppen för alla att läsa på nätet utan prenumeration. Varför gör ni det?

– Det här är en viktig fråga. Open access är viktigt eftersom statliga pengar finansierar forskning, som oftast publiceras i tidskrifter som kräver dyra prenumerationer eller att man är anställd vid ett universitet för att kunna läsa dem. Open access betyder att forskning som vi finansierat tillsammans blir tillgänglig för allmänheten istället för att döljas bakom en betalvägg. Den här öppenheten kan också underlätta kontakten mellan beslutsfattare och sociala rörelser genom att ge dem en källa till kunskap.

Hur ofta kommer ni att ge ut Politics and animals?

– Vi gör vårt jobb på ideell basis. Vi planerar att ge ut minst två nummer per år och det kan bli fler, men vi vill hålla en relativt låg utgivningstakt så att vi vet att vi har bra material i tidningen. Men det händer också mycket annat inom kritiska djurstudier i Sverige just nu. För den som är intresserad ger vi varje år en kurs. Den har blivit väldigt populär och studenterna frågar faktiskt efter fler kurser i ämnet.

Fakta: 

Här hittar du Politics and animals:

http://www.politicsandanimals.org [1]

Fria Tidningen