"Cykeln är fortfarande på undantag i Stockholm", säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Cyklar ska köra mot rött och enkelriktat

Publicerad:
Inrikes

Cyklister ska få svänga mot rödljus i vissa korsningar och köra mot enkelriktat på utvalda gator. Det var ett par av nyheterna när Miljöpartiet presenterade sin cykelsatsning inför 2016 i veckan.

– Stockholms infrastruktur är sedan 50-talet är planerad efter bilen. Trafikljus och gator är byggda efter bilar. Cykelbanorna är för få, för smala och slutar på fel ställen. Cykeln är fortfarande på undantag, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) som presenterade cykelplanen för 2016 i måndags.

Ett par av nyheterna gäller just att underlätta för cyklar genom specialregler som inte omfattar bilar. Som att cyklister ska få göra dubbelriktat på vissa enkelriktade gator. Vilka det blir är ännu inte bestämt. En annan nyhet är att cyklister i utvalda korsningar ska få göra en så kallad holländsk högersväng, det vill säga svänga höger när bilarna har rött.

– Med trafikljus kan man släppa på cyklar men stoppa bilar, och på det sättet få bort de farliga högersvängarna, säger Daniel Helldén.

Under senaste fem åren har sju cyklister dött i Stockholmstrafiken, tre av dem på grund av högersvängande tunga fordon. För att minska olycksrisken finns även andra strategier i cykelplanen.

– Vi ska lägga ut cykelboxar i gatan framför bilarna, vilket bland annat minskar faran när cyklister kör rakt fram och bilar svänger. Vi ska även pröva ”allgrönt”, alltså att cyklar får grönt från alla håll, före bilarna.

Allgrönt för cyklar finns ännu inte i Stockholm, men prövas i mindre skala i Eskilstuna och Malmö.

Men hur blir det för stadens gående när cyklisterna prioriteras? Fotgängare är värst olycksutsatta av alla som skadas i Stockholmstrafiken, och i veckan beskrev en rädd Cissi Wallin i Metro cykelstockholm som ett ”slagfält” där ”sekterism” råder.

Kan det faktum att cyklar prioriteras innebära ökade risker för fotgängare?

– Nej, vi har massa konfliktytor med cykelvägar som inte är gjorda för stora mängder cyklar, då får man ibland dela yta med fotgängare. Nu separerar vi trafikslagen för att undvika konflikter. Och i jämförelse med bilister har cyklister en större förmåga att förhålla sig till andra trafikanter och en större vaksamhet för gångtrafikanter, säger Daniel Helldén.

Inom oppositionen profilerar sig Centerpartiet som cykelvänligt och Karin Ernlund (C) är överlag positivt inställd till Miljöpartiets cykelplan.

– Det är väldigt många bra förslag, men ganska få nyheter. Mycket av det som presenteras fanns med redan för ett år sedan. För mig tyder det lite på Daniel Helldéns oförmåga att göra saker till verklighet. Så jag är lite orolig för att han inte kommer lyckas genomföra allt med de pengar och den organisation som finns, säger hon.

Vad skulle ni gjort annorlunda?

– Vi har föreslagit ett cykelsekretariat som skulle ligga under kommunstyrelsen, i stället för som nu när allt arbete ligger på trafikkontoret. Det skulle samla all cykelkompetens på ett och samma ställe. Till exempel om man ska planera nya bostadsområden behöver man samarbeta med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnen, så att cykelbanor inte blir nåt som kommer till sen. Vi vet även att det som ligger under kommunstyrelsen får högre prioritet. Så ska vi få riktig action behövs en annan organisation, säger Karin Ernlund.

Fakta: 

Cykelnyheter 2016

Dubbelriktad cykeltrafik på vissa enkelriktade gator

”Holländsk högersväng” ska testas

Trafikljus byggs om så att de känner av cyklar, inte bara bilister

Lastcyklar ska främjas som varutransport

2000 nya säkra cykelparkeringar

Förbättrat underhåll och snöröjning av cykelbanor

Fler lånecyklar

Cykelplanen från och med 2016 har en årlig investeringsbudget på 250 miljoner, samt återinvesteringar på 45 miljoner för 2015–2018. Därtill kommer 17 miljoner som under 2016 ska användas till nya cykelfrämjande åtgärder.

Stockholms Fria