:

Lär av Gandhis ickevåldsmetoder!

[1]
Fria Tidningen