:

Flytta bevisbördan från de asylsökande

[1]
Göteborgs Fria