Beslutet om att Rfsu tar ställning för surrogatmödraskap var inte enhälligt, men klubbades igenom med en majoritet på förbundets kongress i helgen.

RFSU tar ställning för surrogatmödraskap

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Under Rfsu:s kongress i helgen fattades beslutet att förbundet ska ställa sig positiva till surrogatmödraskap. Men många är kritiska och reserverade sig mot beslutet.

Inrikes

Rfsu, Riksförbundet för sexuell upplysning, har nu efter många års tvekan tagit ställning för surrogatmödraskap.

– De senaste två åren har frågan om surrogatmödraskap aktualiserats, så tiden var mogen för att ge besked, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande.

– Även om det är olagligt i Sverige i dag så är det enligt Socialstyrelsen 100 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap/värdgraviditet och vi vill värna om deras och den som fött barnets rättigheter.

Beslutet var inte enhälligt, men en majoritet röstade ändå för skrivningen till det idépolitiska programmet, där förbundet skriver att de är positiva till överenskommelser om surrogatmödraskap/värdgraviditeter i Sverige. Man skriver också att frågan är komplex: ”Alla har rätt att fatta beslut som sina egna kroppar. Det finns de som gärna bär ett barn åt någon annan. Samtidigt finns en risk för utnyttjande, där personer i ekonomisk utsatthet eller utan valmöjligheter blir värd för en graviditet i brist på alternativ.”

Många var dock mycket kritiska till den nya skrivelsen och flera kongressombud reserverade sig mot beslutet. Niklas Hill var ett av ombuden som reserverade sig.

– Det är av feministiska skäl jag är mot surrogatmödraskap. Det rör sig om en vidrig global industri där de fattigaste drabbas och kvinnors kroppar riskerar att bli en handelsvara som exploateras i vinstsyfte. Rfsu borde som tung remissinstans inte ge stöd för detta, säger Niklas Hill.

Men Kristina Ljungros anser att Rfsu ser problemen med surrogatmödraskap och därför vill förbundet också att företeelsen regleras:

– Dels vill vi ha garantier för att de inblandades rättigheter respekteras och att ingen utnyttjas. Det handlar bland annat om rätten att fatta alla beslut om graviditeten, rätten att avbryta eller ångra sig sedan barnet är fött, säger Kristina Ljungros.

Regeringen tillsatte 2013 en utredning om att surrogatmödraskap utan ekonomisk ersättning, så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, ska tillåtas i Sverige. I december ska resultatet presenteras. I dagsläget är enbart Centerpartiet öppet för surrogatmödraskap.

Fakta: 

Så tycker partierna om surrogatmödraskap:

Positiva: C

Negativa: V, KD, FI

Ej tagit ställning: S, MP, FP, M, SD

Fria Tidningen