:

”Det var inte Ryssland som började”

[1]
Fria Tidningen