:

Efter Saudiaffären – dags bryta militärsamarbetet med Israel

[1]
Fria Tidningen