D-vitamin kan hjälpa suicidala patienter

Publicerad:

D-vitamin kan eventuellt hjälpa mot svår depression. En ny studie visar att en stor majoritet av de undersökta självmordsbenägna patienterna hade just d-vitaminbrist.

Inrikes

Ett forskarteam vid Lunds universitet har studerat 59 suicidala patienter och jämfört deras nivåer av d-vitamin med friska personers och personer med depression men utan suicidala inslag. Studien visar att 60 procent av de suiciala patienterna hade d-vitaminbrist, medan siffran i övriga grupper var 30 procent.

D-vitaminbrist och låga D-vitaminnivåer har även i tidigare studier kopplats ihop med psykisk sjukdom som depression och psykossjukdom. Forskargruppen som presenterar de nu aktuella rönen har också i andra studier visat att ökad inflammation i kroppen kan vara en bidragande faktor till depression och suicidalitet.

– Vi har funnit en koppling mellan låga D-vitaminnivåer och förhöjd inflammation i blodet. Detta är första gången som denna koppling visas hos psykiatriska patienter. Vi tror att D-vitaminbrist kan vara en underliggande förklaring till den inflammation vi funnit hos patientgruppen och som bidrar till depressions- och självmordssymptomen, säger Åsa Westrin, forskare vid Lunds universitet.

Men om svaret är så enkelt att d-vitaminbehandling kan hjälpa mot depression och suicidalitet är för tidigt att säga, enligt Åsa Westrin.

– Vi kommer att gå vidare och titta på det i nya studier. Det skulle kunna vara så, men det behövs mer forskning för att undersöka det.

Fria Tidningen