Stödet för SD har ökat i samtliga av Västra Götalands 49 kommuner.

SD växer i hela Västra Götaland

Publicerad:

Stödet för Sverigedemokraterna har ökat i samtliga kommuner i regionen.

Inrikes
Val 2014

Liksom i Sverige i stort ökade SD i alla kommuner i Västra Götaland.

Störst stöd fick de i Falköping, med 21,2 procent av rösterna enligt det preliminära resultatet. Vid en jämförelse med förra valet 2010 var ökningen stor, trots att Falköping även då var den kommun i regionen där SD hade starkast stöd med 8,6 procent. 

Den minsta ökningen står Åmål för, där stödet har gått från 3,3 procent i förra valet till 4,3 procent i år, enligt valnattsresultatet.

I Göteborg ökade partiets stöd från 4,5 procent till 7 procent, vilket preliminärt innebär ytterligare tre mandat i fullmäktige.

Även i Västra Götalands regionfullmäktige fick SD ett ökat stöd med 9,3 procent av rösterna.

Göteborgs Fria